• Mit Vand er VisseVand

  Pas på dit vand, du bor oven på det. Årets kampagne er Mit vand og Giftfri Have

  Læs mere
 • Rent drikkevand

  Få information om en sprøjtefri have

  Læs mere
 • Mit Vand Vores Vandværk

  Pas på dit vand

  Læs mere

Visse Vandværk A.m.b.a

 

Visse Vandværk er et selvstændigt privat alment vandværk under Aalborg Kommune.

Vandværket er stiftet i 1895 og har adressen Bavnehøj 71.

Postadressen er Kongshøjvej 121, 9210 Aalborg SØ.

 

Vandkvalitet

Læs Nyhedsbrev februar 2023 side 6

Ændret hårdhed i vandet giver besparelser. Læs mere 

Læs også dokumenter under "vandkvalitet"

Kalkknuseren virker. Se rapport 

Til haveejere: Sådan bliver du sprøjtefri   Se under INFORMATION/Til haveejere

Hent Pixibogen  SPRØJTEFRI HAVE

...................................................................................................................................................................................................................................

Vigtige meddelelser:

AFBRYDELSE AF VANDFORSYNINGEN.

Bavnehøj 34 - 48 og Bavnehøj nr. 49 - 69 og Kongshøjvej nr. 47 – 119

På grund af omfattende ledningsarbejde på hovedledningen i Bavnehøj afbryder vi vandforsyningen til ovennævnte berørte ejendomme på Bavnehøj og Kongshøjvej i perioden:

MANDAG, DEN 24. APRIL 2023 FRA KL. 08.00 TIL KL. 16.00

 

 

VED UVARSLET STRØMAFBRYDELSE OG EVENTUELLE  PLANLAGTE ENERGIBESPARENDE STRØMAFBRYDELSER:

Kære forbruger

Hvis du oplever, at strømmen er afbrudt i Visse, så har Vandværket ligeledes ingen strøm og kan derfor ikke pumpe vand til forbrugerne, det er derfor vigtigt, at du IKKE bruger vand fra vandværket, da ledningsnettet hurtigt tømmes. 

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt. Ring ikke til vandværket men følg med på hjemmesiden og facebook.

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud. 

Venlig hilsen 

Visse Vandværk 

....................................................................................................................................................................................................................................

Driftsforhold - Uregelmæssig drift i april og maj 2023

Til forbrugerne under Visse Vandværk

I forbindelse med det store og længerevarende arbejde med udskiftning af vandværkets nedslidte hovedledning i Bavnehøj, kan der forventes uregelmæssigheder i vandforsyningen såsom kortvarige uvarslede vandafbrydelser, perioder med lavere vandtryk end normalt og mindre misfarvninger og løsreven kalk fra indvendige belægninger i vandrørene.

Når der har været lukket for vandet, kan der forekomme luft og brunligt vand i hanerne. Det er ikke sundhedsfarligt, bare lad vandet løbe til vandet igen er normalt. Eventuelt kan det være nødvendigt at afmontere filtre på vandhaner og blandingsbatterier og rense dem.

Ledningsarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet sidst i maj måned.

Peter Rasmussen