• Mit Vand er VisseVand

  Pas på dit vand, du bor oven på det. Årets kampagne er Mit vand og Giftfri Have

  Læs mere
 • Rent drikkevand

  Få information om en sprøjtefri have

  Læs mere
 • Mit Vand Vores Vandværk

  Pas på dit vand

  Læs mere

Visse Vandværk A.m.b.a

 

Visse Vandværk er et selvstændigt privat alment vandværk under Aalborg Kommune.

Vandværket er stiftet i 1895 og har adressen Bavnehøj 71.

Postadressen er Kongshøjvej 121, 9210 Aalborg SØ.

 

Vandkvalitet

Læs Nyhedsbrev marts 2021 side 4

Ændret hårdhed i vandet giver besparelser. Læs mere 

Læs også dokumenter under "vandkvalitet"

Kalkknuseren virker. Se rapport 

Til haveejere: Sådan bliver du sprøjtefri   Se under INFORMATION/Til haveejere

Hent Pixibogen  SPRØJTEFRI HAVE

...................................................................................................................................................................................................................................

Vigtige meddelelser 

 

Ordinær generalforsamling afholdes

     Mandag, den 7. marts 2022 kl. 19.00 på Visse Ladegård

 

     DAGSORDEN:

     1.  Valg af dirigent.                   

     2.  Bestyrelsens beretning.

     3.  Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse.

     3.1   Regnskaber. Udleveres ved henvendelse til kassereren og kan læses under fanen "Vandværket".

     4.  Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

     5.  Behandling af indkomne forslag.

     6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

        6.1   Bestyrelsen:  Peter Bodin, Peter Rasmussen og Eigil Stausholm afgår efter tur.

        6.2   Suppleanter: Egon Refsgaard og Peter Krebs afgår efter tur.

     7.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

        7.1   Revisorer:      Jørn Andersen og Arne Bloch afgår efter tur.

        7.2   Suppleant:     Helle Pedersen afgår efter tur.

     8.  Eventuelt. 

     Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2022. 

    Visse Vandværk er efter generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning.

                         BESTYRELSEN

....................................................................................................................................................................................................................................

Vandafbrydelser.

Ingen planlagte vandafbrydelser
 

Normal drift