PRINT SEND TIL EN VEN
Visse Vandværk

Visse Vandværk A.m.b.a

.............................................................................................................
VIGTIG MEDDELELSE TIL VANDVÆRKETS FORBRUGERE OM ÆNDRING AF OPKRÆVNING AF VANDAFLEDNINGSAFGIFT TIL AALBORG KLOAK A/S LÆS HER
.............................................................................................................Visse Vandværk er et selvstændigt privat alment vandværk under Aalborg Kommune.

Vandværket er stiftet i 1895 og har adressen Bavnehøj 71.

Postadressen er Kongshøjvej 121, 9210 Aalborg SØ.


Vandanalyser udtaget 1. maj 2019  på vandværket viser ikke måleligt
indhold af det meget omtalte pesticid Chlororthalonil-amidsulfonsyre.
Se rapporter under fanen Vandkvalitet/Seneste Analyser


Ændret hårdhed i vandet giver besparelser
.
Læs mere
Læs også dokumenter under "Vandkvalitet".
Kalkknuseren virker se rapport


Til haveejere: Sådan bliver du sprøjtefri
   Se under INFORMATION/Til haveejere

Hent Pixibogen SPRØJTEFRI HAVE  


Aktuelt

 

Generalforsamling
Generalforsamling i Visse Vandværk afholdes 9. marts 2020 kl. 19.30 på Visse Ladegård.

Se dagsorden

SE NYHEDSBREV feb. 2019

SE REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLING 11. marts 2019.

SE BERETNING FOR 2018.


Udskiftning af målere
Som led i vedligeholdelse af vandværkets målere vil der i 2020 blive foretaget udskiftning af målere på Kærvej og Ladegårdsvej.
Der udskiftes ikke målere i 2019.
Målerudskiftningen bliver foretaget af GUG VVS-Teknik tlf. 9814 2200.