PRINT SEND TIL EN VEN
Visse Vandværk

Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige og ekstraordinære kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 


Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

GruppeA parametre 2019-10-23 Ladegårdsvej 38

Gruppe A parametre 2019-09-26 Klokkebo 43

Chlorothalonil-amidsulfonsyre+nitrat i B1 DGU 34.1016 2019-05-01

Chlorothalonil-amidsulfonsyre+nitrat i B2 DGU 34.981 2019-05-01

Chlorothalonil-amidsulfonsyre+nitrat i B1 DGU 34.1016 2019-05-01

Driftskontrol på Vandværket 2019-05-01 B3 i drift Vandværket

Gruppe A+B parametre 2019-05-01 B3 Solbakken 38

Gruppe A parametre 2019-02-11 Himmelhøj 44

Gruppe A parametre 2018-11-07 Gultentorpvej 14

Mikrobiologisk kontrol efter flush 2018-11-07 Gultentorp 14

Driftskontrol for (As, Ni, Sr) på Vandværket 2018-11-07 B1 Gultentorpvej 14

Gruppe A+B parametre 2018-07-19 Kongshøjvej 42

Boringskontrol og pesticider 2018-07-19 B3 DGU 34.1301

Mikrobiologisk kontrol efter Flush 2018-07-19 Kongshøjvej 42


1,2,4-triaszol + dimethylsulfamid + Dichlorprop i B2 DGU 34.981 2018-07-19

1,2,4-triaszol + dimethylsulfamid i B1 DGU 34.1016 2018-07-19

Begrænset kontrol ledningsnet 2018-06-20 B1 Vissebakkegård 20
Udvidet kontrol på værket 2018-03-13 B3
Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer 2018-03-18 B3 Dannerhøj 2
Begrænset kontrol ledningsnet 2017-12-19 B3 nr. 20
Begrænset kontrol ledningsnet 2017-12-19 B3 nr. 4
Begrænset kontrol ledningsnet 2017-12-13 B3
Normal og mikroforurening kontrol 2017-09-22 B2
Chloridazon i B2 DGU 34.0981 2017-09-22
Chloridazon i B1 DGU 34.1016 2017-09-22
Begrænset kontrol ledningsnet 2017-09-22 B1
Begrænset kontrol på ledningsnet 2017-06-07
Boringskontrol og pesticider 2017-06-07 B1
Udvidet kontrol på værket 2017-03-27 B2
Begrænset kontrol+uorg.sporstoffer 2017-03-27 B2
Begrænset kontrol ledningsnet 2016-12-22 B2
Begrænset kontrol ledningsnet 2016-12-07 B2
Normal og mikroforurening kontrol 2016-11-01B2
Boringskontrol og pestecider 2016-06-22
Begrænset kontrol på ledningsnet 2016-0622
Udvidet kontrol på værket 2016-04-07
Begrænset kontrol+uorg. sporstoffer 2016-04-07
Begrænset kontrol på ledningsnet 2015-12-04 B2
Normalkontrol og organisk mikroforurening på værk 2015-10-27
Boringskontrol og pesticider 2015-06-26 B3

Begrænset kontrol på ledningsnet 2015-06-26
Udvidet kontrol på værket 2015-03-31 B1
Begrænset kontrol+uorg. sporstoffer 2015-03-31
Begrænset kontrol på ledningsnet 2014-11-03
Normalkontrol for kimtal 2014-11-03
Normalkontrol + org. mikroforurening 2014-10-23
Begrænset kontrol ledningsnet 2014-10-23
Begrænset kontrol ledningsnet 2014-07-08
Udvidet kontrol på værket 2014-04-03 B2
Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer 2014-04-03
Begrænset kontrol ledningsnet 2013-12-16 B1
Begrænset kontrol ledningsnet 2013-10-07 B3
Boringskontrol og pesticider 2013-09-17 B2
Normal og mikroforurening kon

trol 2013-09-17
Begrænset kontrol ledningsnet 2013-06-25 B1
Udvidet kontrol på værket 2013-04-24 B2
Begrænset kontrol ledningsnet 2013-03-14 B3