Ekspropriation

 

 

Erhvervsstyrelsens partshøring af Visse Vandværk om antennemast april 2014 - Klik her

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 24. juni 2014 - Klik her

Landzonetilladelse til udstykning og byggeri - Klik her

Tilladelse til ekspropriation  af 24. juni 2014 - Klik her

Bilag til sagen

Ansøgning om tilladelse til antennemast

Fuldmagt 2014 Telcon

Høringsskrivelse

J0872 - BPA 14-11-2014

J0872.1 - Bilag 1 BPA 14-11-2014

J0872.2 - Bilag 2 13-11-2014

J0872.3 - Bilag 3 - Dækningsrapport Visse før-efter Telia

J0872.4 - Bilag 4 - Mastefællesskab