Vandanalyse


 Se alle vandanalyser på "Jupiter"

Kontrolprogram for analyser,kontrolprøver og prøveudtagningssteder

Bekendtgørelse nr. 1068 med miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet

Oversigt over prøveudtagningssteder 

 Sådan læses en vandanalyse

 Analyseordbog

(drikkevandsbekendtgørelsen) offentliggørelsesdato: 28-10-2019 miljø- og fødevareministeriet

 

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.